Jakie są skutki braków emocjonalnych u dzieci?

ikona_strefa-emocjonalna

arrow

Dorota
Kopias


psycholog
close


mgr psychologii, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Odbyła dwuletni staż trenera - praktyka NLP, pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz na Oddziale Terapii Uzależnień SP ZOZ