Czym jest okres prokreacyjny i prenatalny oraz jakie znaczenie ma dla prawidłowego rozwoju dziecka ?