Indywidualne podejście do edukacji dziecka, system kar i nagród, a poczucie własnej wartości..